Dongelmans Stamboom

Welkom op de website van de familie Dongelmans

Enige jaren speurwerk op internet naar genealogische- en andere interessante informatie betreffende de naam Dongelmans heeft een schat aan gegevens opgeleverd. Dat kon niet tot de naam Dongelmans beperkt blijven. Een groot aantal andere namen raken erbij betrokken door huwelijken en andere samenlevings vormen. De registratie van deze informatie heb ik met een aantal verschillende programma's geprobeerd te doen. Uiteindelijk heb ik voor Aldfaer gekozen om de genealogie te ordenen en een stamboom samen te stellen.

Wat heb ik zoal gevonden?

Op deze website heb ik niet alleen informatie van internet beschikbaar gemaakt voor familie, vrienden en andere geinteresseerden, maar ook andere documenten die in mijn bezit zijn gekomen vanuit de familie door o.a. erven en schenken. Zodoende heb ik meer zicht gekregen op het geslacht Dongelmans en blijkt dat, zover ik nu heb kunnen vaststellen, alle Dongelmans'en in Nederland afstammen van dezelfde voorvader. Uiteraard zijn van die voorvader ook afstammelingen in het buitenland terecht gekomen. Om daarvan de gegevens te achterhalen is meer speurwerk nodig waarvoor assistentie nodig zal zijn (zie U kunt helpen). Diverse mensen die ik heb benaderd hebben foto's en/of andere documenten ter beschikking gesteld. Daarvoor mijn hartelijke dank. Voor de overige instanties en personen die hebben geholpen verwijs ik naar het hoofdstuk Verantwoording.